adaugă în favorite

Noutăți imobiliare — 3 Întrebări frecvente referitor la proiectul „Prima Casă”

Comision zero, pentru cumpărători și chiriași

3 Întrebări frecvente referitor la proiectul „Prima Casă”

3 Întrebări frecvente referitor la proiectul „Prima Casă”

2018-03-26


Programul „Prima Casă” este funcţional începând de astăzi, iar beneficiarii pot deja depune dosarele la bănci. De mai bine de două săptămâni de la anunțarea programului „Prima Casă”, au apărut mai multe întrebări referitor la participarea la acest proiect. 

Am ales 3 întrebări care apar cel mai des, referitor la participarea în acest proiect, iar specialiștii noștri ipotecari vin cu un răspuns complet la ele și o consultație gratuită pentru cei care doresc să aplice.

Apelează la Experții noștri Ipotecari și primește o consultație gratuită în orice moment:

- Nicolae Coșneanu - 062168885

- Dumitru Ștefîrța - 068078880

1. Ce acte sunt necesare pentru depunearea dosarului „Prima Casă”?

Pentru a obține un credit ipotecar „Prima Casă”, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • cerere de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • cerere de acordare a garanției în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
 • adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
 • carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;
 • extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
 • certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul, soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului;
 • alte documente care confirmă provenența veniturilor oficiale nete;
 • raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.

Persoanele care obțin alte venituri din chirii, dividende și activități independente trebuie să prezinte documentele specifice care dovedesc obținerea acestor venituri.

În funcție de situația imobilului achiziționa, băncile pot cere ulterior și documente suplimentare față de cele solicitate inițial.

Recomandare: Apelează la Expertul Ipotecar pentru a primi consultanță și suport grautit în depunerea dosarului. Economisește-ți timpul și asigură-te că dosarul este complet.

2. Care sunt criteriile de eligibilitate și limita de vârstă pentru a participa la proiect?

Pentru a beneficia de un credit ipotecar în cadrul acestui program, persoana fizică trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă vârsta de 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
 • să dețină obligatoriu cetățenia RM;
 • să dispună de venituri pentru achitarea creditului ipotecar, a cărui rată lunară, plus dobânda și comisionul de garantare, să nu depășească 50% din veniturile nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I;
 • să nu dețină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/soția nicio locuință în decurs de 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe;
 • soțul/soția să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și să nu aibă în derulare un credit ipotecar.
 • Să nu fi procurat o locuință prin intermediul Programului.

3. Pot depune dosarul la acest program dacă muncesc oficial în străinătate?

Legea stabilește că beneficiarul trebuie să fie angajat în Republica Moldova. Totodată, la stabilirea eligibilității beneficiarului vor fi luate în considerație veniturile rudelor (soțului/soției, rudelor de gradul I) beneficiarului, obținute inclusiv peste hotare.

Recomandare: Împreună putem alege cea mai avantajoasă ofertă de creditare pentru dumneavoastră. Ne stau la dispoziție cele mai bune bănci din Moldova care ne oferă condiții preferențiale pentru clienți. 99% din clienții Proimobil primesc un credit ipotecar.

Comandă un sunet
Adaugă un anunț
Serviciul calitate
022 878 880 / 060 578 888
proimobil.md

Suntem în Viber

+373 60 578 888

Acum puteți obține
consultație oriunde vă aflați.